Máy phát điện Mitsubishi

 

 • Máy phát điện Mitsubishi 415KVA-2750KVA
  Máy phát điện hiệu Mitsubishi chính hãng (Mitsubishi Heavy Industries) được nhập khẩu từ Mitsubishi Singapore có dải công suất từ 415KVA-2750KVA
 • Máy phát điện Mitsubishi 10KVA-230KVA
  Máy phát điện Mitsubishi, may phat dien Mitsubishi, Mitsubishi Singapore, Mitsubishi VinPower, Mitsubishi 10kVA-230KVA
 • Xếp theo:
  Máy phát điện Mitsubishi MGS2700B 2250KVA 2500KVA
  MGS2700B
  Máy phát điện Mitsubishi model MGS2700B, công suất liên tục/ dự phòng: 2250KVA/2500KVA, nhập khẩu nguyên chiếc từ Singapore, mới 100%.
  Máy phát điện Mitsubishi MGS2500B 2035KVA 2290KVA
  MGS2500B
  Máy phát điện Mitsubishi model MGS2500B, công suất liên tục/ dự phòng: 2035KVA/2290KVA, nhập khẩu nguyên chiếc từ Singapore, mới 100%.
  Máy phát điện Mitsubishi MGS2000B 2030KVA 2235KVA
  MGS2000B
  Máy phát điện Mitsubishi model MGS2000B, công suất liên tục/ dự phòng: 2030KVA/2235KVA, nhập khẩu nguyên chiếc từ Singapore, mới 100%.
  Máy phát điện Mitsubishi MGS1500B 1800KVA 2000KVA
  MGS1500B
  Máy phát điện Mitsubishi model MGS1500B, công suất liên tục/ dự phòng: 1800KVA/2000KVA, nhập khẩu nguyên chiếc từ Singapore, mới 100%.
  Máy phát điện Mitsubishi MGS1500B 1600KVA 1675KVA
  MGS1500B
  Máy phát điện Mitsubishi model MGS1500B, công suất liên tục/ dự phòng: 1600KVA/1675KVA, nhập khẩu nguyên chiếc từ Singapore, mới 100%.
  Máy phát điện Mitsubishi MGS1400B 1450KVA 1600KVA
  MGS1400B
  Máy phát điện Mitsubishi model MGS1400B, công suất liên tục/ dự phòng: 1450KVA/1600KVA, nhập khẩu nguyên chiếc từ Singapore, mới 100%.
  Máy phát điện Mitsubishi MGS1200B 1362.5KVA 1500KVA
  MGS1200B
  Máy phát điện Mitsubishi model MGS1200B, công suất liên tục/ dự phòng: 1362.5KVA/1500KVA, nhập khẩu nguyên chiếc từ Singapore, mới 100%.
  Máy phát điện Mitsubishi MGS1000B 1125KVA 1250KVA
  MGS1000B
  Máy phát điện Mitsubishi model MGS1000B, công suất liên tục/ dự phòng: 1125KVA/1250KVA, nhập khẩu nguyên chiếc từ Singapore, mới 100%.
  Máy phát điện Mitsubishi MGS1000B 1000KVA 1050KVA
  MGS1000B
  Máy phát điện Mitsubishi model MGS1000B, công suất liên tục/ dự phòng: 1000KVA/1050KVA, nhập khẩu nguyên chiếc từ Singapore, mới 100%.
  Máy phát điện Mitsubishi MGS0900B 885KVA 1000KVA
  MGS0900B
  Máy phát điện Mitsubishi model MGS0900B, công suất liên tục/ dự phòng: 885KVA/1000KVA, nhập khẩu nguyên chiếc từ Singapore, mới 100%.
  Máy phát điện Mitsubishi MGS0700B 800KVA 880KVA
  MGS0700B
  Máy phát điện Mitsubishi model MGS0700B, công suất liên tục/ dự phòng: 800KVA/880KVA, nhập khẩu nguyên chiếc từ Singapore, mới 100%.
  Máy phát điện Mitsubishi MGS0650B 700KVA 780KVA
  MGS0650B
  Máy phát điện Mitsubishi model MGS0650B, công suất liên tục/ dự phòng: 700KVA/780KVA, nhập khẩu nguyên chiếc từ Singapore, mới 100%.
  Máy phát điện Mitsubishi MGS0500B 625KVA 690KVA
  MGS0500B
  Máy phát điện Mitsubishi model MGS0500B, công suất liên tục/ dự phòng: 625KVA/690KVA, nhập khẩu nguyên chiếc từ Singapore, mới 100%.
  Máy phát điện Mitsubishi MGS0500B 530KVA 580KVA
  MGS0500B
  Máy phát điện Mitsubishi model MGS0500B, công suất liên tục/ dự phòng: 530KVA/580KVA, nhập khẩu nguyên chiếc từ Singapore, mới 100%.
  Máy phát điện Mitsubishi MGS0450B 480KVA 515KVA
  MGS0450B
  Máy phát điện Mitsubishi model MGS0450B, công suất liên tục/ dự phòng: 480KVA/515KVA, nhập khẩu nguyên chiếc từ Singapore, mới 100%.