Máy phát điện FGWilson dải công suất 730kVA-2500kVA

Tất cả các model máy được kiểm tra trong điều kiện chuẩn 25ºC (77ºF) nhiệt độ không khí vào, 100m (328ft) A.S.L 30% độ ẩm tương đối.
 
Model máy
kVA @ 50 Hz
kW @ 50 Hz
730.0 / 800.0
584.0 / 640.0
800.0 / 900.0
640.0 / 720.0
910.0 / 1000.0
728.0 / 800.0
1000.0 / 1100.0
800.0 / 880.0
1250.0 / 1375.0
1000.0 / 1100.0
1350.0 / 1500.0
1080.0 / 1200.0
1500.0 / 1650.0
1200.0 / 1320.0
1700.0 / 1875.0
1360.0 / 1500.0
1750.0 / 1925.0
1400.0 / 1540.0
1825.1 / 2000.0
1460.1 / 1600.0
2000 / 2250E
1600.0 / 1760.0
2000.0 / 2250.0
1600.0 / 1800.0
2250.0 / 2500.0
1800.0 / 2000.0