Máy phát điện FGWilson dải công suất 24kVA-220kVA

Tất cả các model máy này theo tiêu chuẩn EU.
 
Model máy
kVA @ 50 Hz
kW @ 50 Hz
24.0 / 26.0
24.0 / 26.0
30.0 / 33.0
24.0 / 26.4
36.0 / 40.0
36.0 / 40.0
45.0 / 50.0
45.0 / 50.0
50.0 / 55.0
40.0 / 44.0
60.0 / 65.0
48.0 / 52.0
80.0 / 88.0
64.0 / 70.4
82.0 / 90.0
82.0 / 90.0
100.0 / 110.0
80.0 / 88.0
180.0 / 200.0
144.0 / 160.0
200.0 / 220.0
160.0 / 176.0
 
 Tất cả các model máy này theo tiêu chuẩn EUIIIa hoặc EUII.
 
Model máy
kVA @ 50 Hz
kW @ 50 Hz
24.0 / 26.0
24.0 / 26.0
30.0 / 33.0
24.0 / 26.4
36.0 / 40.0
36.0 / 40.0
45.0 / 50.0
36.0 / 40.0
50.0 / 55.0
40.0 / 44.0
50.0 / 55.0
50.0 / 55.0
80.0 / 88.0
64.0 / 70.4
82.0 / 90.0
82.0 / 90.0
100.0 / 110.0
80.0 / 88.0