Máy phát điện FGWilson dải công suất 200kVA-330kVA

Tất cả các model máy được kiểm tra trong điều kiện chuẩn 25ºC (77ºF) nhiệt độ không khí vào, 100m (328ft) A.S.L 30% độ ẩm tương đối.
 
Model máy
kVA @ 50 Hz
kW @ 50 Hz
- / -
- / -
230.0 / 250.0
184.0 / 200.0

Model máy
kVA @ 50 Hz
kW @ 50 Hz
275.0 / 300.0
220.0 / 240.0
300.0 / 330.0
240.0 / 264.0